Liderskie Strona główna » Szkolenia » Liderskie

Od liderów zależy w którą stronę zmierza firma. Od ich silnych i słabych stron, ich decyzji, postaw i zachowań. Proponujemy szkolenia liderów, podczas których uczestnicy mogą rozwijać swoje umiejętności liderskie.Szkolenia liderów - rozwiń swoje umiejętności przywódcze

Każda organizacja posiada swojego lidera, i aby mogła się rozwijać i osiągać swoje cele potrzebni są pewni siebie, odpowiedzialni i zmotywowani przywódcy. Ponieważ od ich przekonań, postaw i podejścia do pracy zależy efektywność całego zespołu. Proponujemy szkolenia liderów, podczas których uczestnicy mogą rozwijać swoje umiejętności liderskie.

Jak wygląda praca z liderem?

Praca z liderem obejmuje dwie przestrzenie: świadomość tego, jak ewoluowało zarządzanie ludźmi od wieków poparte rozwojem świadomości człowieka oraz praca na słabych i silnych stronach lidera, czyli nauka przewodzenia ludziom, radzenia sobie ze zmianami i trudnymi sytuacjami oraz wprowadzanie tych zmian i rozwiązywanie trudnych sytuacji. O ile lider dba o swoje samopoczucie i poziom energii mentalnej, na tyle jest w stanie dbać również o poziom tej energii w swoim zespole.

Od postrzegania świata lidera zależy rozwój jego zespołu i firmy. Na przestrzeni ostatnich lat zrodziły się dwie teorie:

Postrzeganie świata oparte jest na głębokich przekonaniach i tylko praca na nich daje spektakularne efekty. W codziennej pracy posługujemy się m.in. modelem MBTI. Pracujemy także na celach, określaniu misji i wizji firmy.

Rozwój kadry zarządzającej – korzystamy z MBTI

Prowadząc szkolenia dla liderów i kadry zarządzającej, wykorzystujemy m.in. narzędzie psychometryczne – MBTI. Jest to narzędzie, które wykorzystują firmy na całym świecie i można się nim posługiwać w obszarach takich jak :

Ponieważ metoda MBTI jest oparta o teorię typów psychologicznych, liderzy i kadra zarządzająca mogą zrozumieć zarówno swoje postępowanie, jak i wybory podwładnych. To zaś pozwala jeszcze lepiej docierać z przekazem do pracowników i osiągać założone cele.

 

To od ludzi kierujących organizacją zależy głównie atmosfera w pracy. Szczęśliwi ludzie mogą więcej – zróbmy wszystko, aby Twój zespół z radością przychodził do pracy.
Skupiamy się na kształtowaniu postaw liderskich i umiejętności budowania pozytywnej atmosfery w firmie.


3 moduły dla kadry zarządzającej:
1 moduł – 5.000 zł


4 moduły dla podległych kierowników:
1 moduł – 2.800 zł

Podpunkty szkoleniowe:
1. Poprowadzenie zespołu przez lidera w odpowiednim kierunku, zgodnym z wizją firmy.
2. Budowa silnego zespołu gotowego do działania.
3. Motywacja pracowników w taki sposób, by wiedział, że ma swoje miejsce w firmie.
4. Stwarzanie możliwości do wypowiedzenia się o sugestiach i spostrzeżeniach dotyczących pracy


Szkolenia kierownicze
Kształtowanie umiejętności kierowników w dbaniu o atmosferę i budowanie silnych zespołów pracowniczych.


1. Rola i świadomość kierowników.
2. Umiejętność słuchania, pytania i przewodzenia.
3. Umiejętność budowania zespołu opartego o szacunek i zaangażowanie.
4. Umiejętność budowania kultury pracowników w oparciu o misje i wizje firmy.


Kadra zarządzająca


1. Postawy i systemy zarządzania zgodne ze świadomością etapów rozwoju organizacji.
2. Wzmacnianie cech liderskich – ponieważ to liderzy tworzą kulturę firmy.
3. Umiejętność motywowania podwładnych.