Praca z liderem Strona główna » Klient inwywidualny » Praca z liderem

Nie ma wątpliwości co do tego, że najważniejszą rolą lidera jest poprowadzenie swojego zespołu w odpowiednim kierunku, zgodnym z wizją firmy.Szkolenia kadry zarządzającej i liderów - stwórz silny zespół

Najważniejszą rolą lidera jest stworzenie takiej atmosfery pracy, w której ludzie mogą czuć się dobrze i mogą się spełniać. Co sprawia, że pracownicy angażują się w swoją pracę? Podstawowym czynnikiem jest stworzenie takiego środowiska pracy, by pracownik mógł podejmować najlepsze decyzje dla organizacji, w zgodzie ze sobą. Może to zaistnieć wówczas, gdy jest zbudowane zaufanie. Wymaga to odpowiedniej postawy lidera.

 Kolejnym czynnikiem, który motywuje do działania świadomość tego, że jest się potrzebnym. Ludzie potrzebują uwagi, chcą wiedzieć że dla zakładu pracy i ich właścicieli są ważni, że ich praca ma znaczenie.

Rolą lidera jest sprawić, że pracownik będzie czuł się integralną częścią zespołu. Kadra zarządzająca musi nauczyć się doceniać podwładnych, bo dzięki temu buduje ich poczucie wartości i pewności siebie. Docenienie daje zatrudnionym poczucie, że ich praca jest potrzebna i wnosi duży wkład w rozwój firmy. Równie istotne jest umożliwienie pracownikom wygłaszania swoich  sugestii i spostrzeżeń – to sprawia, że ich zaangażowanie w pracę i poczucie przynależności do zespołu wzrasta.

Tworzenie silnych zespołów to zadanie liderów. Jeżeli jesteś liderem lub właścicielem firmy, wspomożemy Cię – prowadzimy szkolenia kadry zarządzającej.

Czego uczymy kadrę zarządzającą i liderów?

Lidera powinny charakteryzować nie tyle jego umiejętności, co postawa w firmie. Organizacja, którą kieruje, jest organizmem zmieniającym się bez przerwy, dlatego jego kompetencje muszą być tak dopasowane, aby odnalazł się on w każdej sytuacji. Im więcej umiejętności posiada i im szybciej reaguje na zmiany zachodzące w firmie, tym skuteczniejsze jest jego działanie.

Praca z liderem to nie tylko praca na przekonaniach i kształtowanie jego postawy, lecz także na doskonaleniu umiejętności kierowania ludźmi. Poprawa atmosfery oraz jakości pracy są dziedzinami, w których ciężko zmierzyć efektywność, nie da się dokładnie określić jaki czynnik wpływa na poprawienie pracy zespołów. W dużej mierze to od bezpieczeństwa i warunków pracy, jakie mają pracownicy, zależy rozwój firmy.

Obok szkoleń liderów, proponujemy także szkolenia zespołowe, dzięki którym osoby zatrudnione w firmie zaczną dostrzegać wspólne cele i je realizować.