Tworzenie silnych zespołów Strona główna » BANNERY » Tworzenie silnych zespołów

To zaufanie, współpraca i umiejętność komunikacji pozwoliły naszemu gatunkowi na przetrwanie. Kiedyś tworzyliśmy małe społeczności bo wiedzieliśmy, że tylko w grupie mamy szansę przeżyć. Dzięki współpracy rozwinęła się nasza cywilizacja, lecz nie zmieniły się nasze reakcje. Nasze organizacje są swego rodzaju plemionami, do których czujemy przynależność. Dlatego tak ważne jest aby te „plemiona” były silne. W tworzeniu silnych zespołów kluczowe jest budowanie zaufania, co w konsekwencji daje przestrzeń do współpracy i troskę o wspólne dobro (powoduje to wytwarzanie się serotoniny i oksytocyny), co przekłada się na poczucie bezpieczeństwa, spełnienia i przynależności. Jeśli tego brak ludzie muszą poświęcić czas i energię na ochronę przed polityką firmy i innymi wewnętrznymi zagrożeniami, przez co stają się bardziej samolubni i mniej interesują się losem organizacji i ludzi (wtedy dominującymi hormonami jest kortyzol i adrenalina. Nadmiar tych hormonów blokuje m.in. kreatywność, chęć współpracy).

Podstawową reakcją jest zapewnienie bezpieczeństwa - to równa się możliwości przetrwania. Jeśli pojawia się rywalizacja i brak zaufania zaczyna się reakcja walka-ucieczka. Kiedy zespół tak naprawdę się rozwija? Jeśli są spełnione powyższe warunki , powstaje przestrzeń do otwartej komunikacji i możliwości poszukiwania nowych rozwiązań i pomysłów. Pracownicy w silnym zespole znają bardzo dobrze cel i wartości firmy, rozumieją je i realizują na co dzień. Dążą do osiągania głównych celów, jakie zostaną im postawione. Kiedy pracownicy, którzy ze sobą współpracują dbają o relacje między sobą, a nawet motywują innych do pracy, dbają także o dobry wizerunek firmy.

Warto odpowiedzieć sobie na pytania:

- jaki poziom zaufania i współpracy panuje w twojej organizacji?

- na ile ludzie mają przestrzeń i możliwość wpływania na swoje działania?

- czy komunikują się otwarcie i potrafią współpracować?


W jaki sposób pomagamy?

Pierwszym etapem jest zawsze diagnoza. Od jej trafności zależy odpowiednie wprowadzanie zmian i wytyczenie ścieżki rozwoju. Diagnoza odbywa się na podstawie obserwacji zachowań i rozmów z pracownikami i liderami. Jest to przyjrzenie się strategii zarządzania ludźmi oraz czynnikom, które wpływają na to czy ludzie się angażują, czy identyfikują się z firmą i jej celami i wartościami. W zależności od diagnozy, jest ustalana konkretna praca. Obejmuje następujące obszary:
1. Budowanie zaufania

2. Budowanie samoświadomości oraz poznanie swoich zachowań i preferencji oraz świadomość zachowań innych

3. Budowanie jasnej komunikacji i stworzenie pola do bezpiecznych konfliktów

4. Systematyczna praca na celach w grupie i odpowiedzialności każdego pracownika z osobna.

Forma pracy jest dostosowana do sytuacji i ilości osób. Może być to:
- coaching grupowy,

- warsztaty,

- szkolenia.


Jak będziemy działać?

Praca z liderami
Obejmuje analizę modelu zarządzania. Diagnoza na ile dany styl wspiera rozwój całej organizacji i każdej osoby w niej pracującej, a na ile blokuje wprowadzanie niezbędnych zmian, aby firma mogła realizować swoje cele i się rozwijać.

Praca z grupą handlowców
Jest połączeniem pracy na pewności siebie handlowca z umiejętnością słuchania i zrozumienia świata klienta. Bo tylko to daje możliwość rozwiązania problemu jaki ma klient, nawiązania silnej relacji i zbudowania zaufania. Żadna technika tego nie dokona. Nasza pętla percepcji się zaciska co oznacza, że techniki, które były 10 lat temu skuteczne, już nie działają. A wręcz nasz mózg coraz bardziej skutecznie się przed nimi broni.

Praca z pracownikami różnych działów.
Tylko wspólny cel, idea, czy też wartość łączą ludzi we wspólnym działaniu. Aby to mogło zaistnieć trzeba takie wartości propagować każdego dnia. Ludzie chcą wiedzieć, że są ważni, że ich praca ma wpływ na innego człowieka i jest doceniana. Nie tylko finansowo. Ludzie muszą być świadomi siebie i swoich reakcji po to aby je właściwie odczytywać. Jest to potrzebne aby budować zaufanie i jasną bezpieczną komunikację. Takie warunki pracy skutkują możliwością rozwoju i generowania nowych rozwiązań, a nie wykonywania tego co „muszę”.


Jakie odniesiesz korzyści?


Pokażemy Tobie strategie i rozwiązania, po których wdrożeniu będziesz w stanie zmienić panującą atmosferę w firmie. Uzyskasz wiedzę i umiejętności do kierowania zespołem.

Jednym z głównych narzędzi, które wykorzystujemy jest model MBTI .
Poznanie własnego typu MBTI zwiększa pewność siebie oraz pobudza do współpracy z innymi.

Firmy, które odniosły sukces mają silnych liderów którzy sprawnie współpracują z pracownikami oraz zgrane, nastawione na sukces zespoły. Praca w zgranych i przyjaznych zespołach daje poczucie bezpieczeństwa i przynależności. W efekcie pozytywnie oddziałuje to nie tylko na całą firmę, ale również na życie i samopoczucie człowieka poza firmą.